POLITIKERDAGARNA 14-16 NOV 2017

För femte gången anordnas PolitikerDagarna i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg. En mötesplats för alla förtroendevalda i landets kommuner, landsting och regioner. Årets program erbjuder en stor variation av ämnen som visar på bredden i den kommunala sektorns verksamhet. Ett tillfälle att utbyta erfarenheter, få inspiration och kunskap som kan stärka oss i vår roll som förtroendevalda.

Välkomna!