2.Hur kan kommuner och landsting bidra till färre sjukskrivna medarbetare för att klara kompetensförsörjningen?

2.Hur kan kommuner och landsting bidra till färre sjukskrivna medarbetare för att klara kompetensförsörjningen?

Hög sjukfrånvaro är negativ för både arbetstagare och arbetsgivare och påfrestande för hälso- och sjukvården då det tar tid och resurser för sjukvårdande insatser. SKL har tillsammans med parterna inom kommun- och landstingssektorn tagit fram en avsiktsförklaring, där ett antal områden pekas ut som centrala för att nå målen med en låg och stabil sjukfrånvaro. Samverkan mellan hälso- och sjukvården är en nyckelfaktor för att stödja personer som är eller riskerar att bli sjukskrivna. Kan en sjukskrivnings-/rehabiliteringskoordinator i vården bidra till återgång i arbete för personer som är sjukskrivna?

Eva Thulin Skantze, arbetsmiljöstrateg SKL, Anna Östbom, handläggare SKL och Gunilla Levén, regionråd, Västra Götalandsregionen.