Andreas Johansen

Utvecklingsledare för tillgänglighet och användbarhet

Andreas Johansen

Utvecklingsledare för tillgänglighet och användbarhet

Biografi

Alla programpunkter av Andreas Johansen

24.Enkel felanmälan med appens hjälp

16 Nov 2017
14:30 - 15:30
R2