Heidi Stensmyren

Ordförande

Heidi Stensmyren

Ordförande

Biografi

Alla programpunkter av Heidi Stensmyren

3.Hur ska vården ledas?

14 Nov 2017
13:40 - 14:40
A5

7.Sjukvården mår inte bra

14 Nov 2017
17:00 - 18:00
H2