Yassin Ekdahl

Kommittésekreterare

Yassin Ekdahl

Kommittésekreterare

Biografi

Alla programpunkter av Yassin Ekdahl

19.Hoten från våldsbejakande extremister

16 Nov 2017
10:10 - 11:30
A3-4